Du er her: Forsiden / Fair play

Fair play

Hvittingfoss fotball har fra 2013 søkt om å få være en Fair play klubb. På kretstinget 2014 vil alle klubbene som oppfyller kretsens Fair play krav få utdelt en diplom som bekreftelse på dette.

Klubbens Fair play kontakt er Gunn Marit U. Nakjem: tlf 99 75 68 78,   mail:   uenakj@online.no

Link til Fair play bosjyre:

http://issuu.com/sportmedia/docs/fairplay_program_2012_web_ny

Det handler om respekt, ikke sant?

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS, er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball.

NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i våre mer enn 27.000 lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen.

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Norges Fotballforbund og Norsk Tipping arbeider sammen om en aktivitetsplan for å styrke arbeidet med Fair Play gjennom konkrete tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen.

NFF og Norsk Tipping vil samarbeide med klubbene for å bevisstgjøre arbeidet med Fair Play programmet.
Med vennlig hilsen
Torbjørn Almlid                                                                   Karen Espelund
Adm. direktør                                                                     Generalsekretær
Norsk Tipping AS                                                           Norges Fotballforbund

Fair play kåringer!

2014: spiller:hele laget Jenter 8 år

          voksen: May Britt Løkkeberg og Tone Eid (lagleder/trener J12)

2013: spiller: hele laget Gutter 8 år

        voksen: Karianne Borge Nørsterud (trener/lagleder J16)