Du er her: Forsiden / Om HIL / Historie

Historie

Hvittingfoss Idrettslag Stiftet 21/2 1907

De første åra :

Den første spire til Hvittingfoss Idrettslag var Vittingfoss og omegns Skiklubb som ble stiftet 21/2-1907.

Skiklubbens stiftere og første styre var A. A. Trandum, formann, Chr. Rønning, A. Kihle, Chr. Linneflåthen og Kristoffer Stubsrud.

Skiklubbens protokoller er dessverre blitt borte, så man har intet kjennskap til klubbens virke. Det tyder imidlertid på at driften ikke har vært tilfredsstillende, sannsynligvis pga. dårlig tilslutning, idet klubben opphørte i 1909.

Skiklubben ble reorganisert i 1911 under navnet Vittingfoss og omegns Idrætsforening.

I protokollen heter det det : "Den 10. Desember 1911 avholdtes konstituerende generalforsamling i Vittingfoss og omegns Idrætsforening".

Det ble vedatt lov og valgt følgende styre : Joh. Pedersen, formann, Chr. O. Rønning, nestformann, H. Hvittingen, A. Kihle, sekretær, med Oskar Fosshaug som kasserer og G. A. Nordberg, Chr. Linneflåthen og Håkon Mo Skrede som styremedlemmer.

Lovens paragraf 1 hadde følgende ordlyd : "Foreningens formaal er at arbeide for udbrædelse av sund idræt, som passer for ungdom og de stedlige forhold".

Skiklubben hadde en kassabeholdning på 5,06 kr, som gikk inn i idrettsforeningens kasse. For å styrke økonomien og gi romslige arbeidsvilkår ble det loddet ut et par ski, en fiskekjelke og et par skøyter I 1939 gikk HIF sammen med Hvittingfoss AIL og tok navnet Hvittingfoss Idrettslag.