Du er her: Forsiden / Om HIL / Medlem HIL

Medlem HIL

Alle personer som driver organisert idrett i Hvittingfoss Idrettslag må være medlem av idrettslaget og betale årlig medlemskontingent.

 Personer som ikke driver aktiv idrett, men som ønsker å støtte opp om idrettslaget er selvfølgelig også hjertelig velkomne til å bli medlemmer.

 Vi oppfordrer spesielt familier som deltar i Allidrett’n og voksne som benytter seg av Trimgruppas tilbud ”Nå topp’n” til å bli medlemmer og derved støtte opp om idrettsarbeidet på Hvittingfoss 

Hvittingfoss Idrettslags Medlemskontingent – både kontingentens utforming og
 kontingentens nivå/satser - blir behandla og vedtatt på idrettslagets årsmøte i mars.

Årets satser – for 2014 - vedtatt på årsmøtet i 2014 er som følger:

  • Familiemedlemskap, kr. 350
  • Senior enkeltmedlem, kr. 250
  • Junior enkeltmedlem, kr. 150
  • Støttemedlem, kr.150

Familiemedlemskap gjelder for familier med barn som er 19 år eller yngre i 2014

Senior enkeltmedlem gjelder for personer som er 20 år eller eldre i 2014

Junior enkeltmedlem gjelder for personer som er 19 år eller yngre i 2014

Det er viktig for Hvittingfoss Idrettslag at flest mulig av stedets innbyggere er medlem. Ikke bare fordi idrettslaget trenger ”dine” penger til aktivitet og drift av lagets anlegg, men også fordi mange medlemmer – særlig antall medlemmer under 15 år - er viktig når stat og kommune skal tildele aktivitetsmidler.

Unge og voksne som driver organisert idrett i Hvittingfoss – for eksempel fotball – må i tillegg til Medlemskontingenten også betale en såkalt Treningsavgift til fotball-gruppa.
 Treningsavgiften må derfor ikke forveksles med Medlemskontingenten – medlems-kontingenten er ”inngangsbillett’n” til idrettslaget, mens treningsavgiften er en aktivitetsavgift som betales til den gruppa/de gruppene som en er aktiv i.

Nye medlemmer i Hvittingfoss Idrettslag ønskes herved hjertelig velkommen.
 For at vi skal ha oversiktelige og korrekte medlemslister ber vi nye medlemmer om å fylle ut og sende denne slipp’n så fort som mulig til medlemskontingent-ansvarlig
 
Monica Nyhus, 3647 HVITTINGFOSS

Umiddelbart etter at slipp’n er mottatt vil det bli sendt ut en medlems-kontingentfaktura med bankgiro.

På forhånd takk!

Sportslig hilsen
 Monika Nyhuus
 Leder Hvittingfoss Idrettslag