Du er her: Forsiden / Om HIL / Politiattest

Politiattest

- et krav innen barneidrett

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
 
 I Hvittingfoss Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:
 
 Det er bestemt at det er idrettslagene som har det overordnede ansvaret for kontroll av politiattest. Fotballgruppa er underlagt idrettslaget, derfor skal attesten fremvises en oppnevnt person i hoverdstyret. Men fotballgruppa har også et ansvar for å gi hovedstyret oversikt over hvilke personer som det skal innhentes politiattest av.
 
 Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
 
 Dette gjøres i samråd med:
 Monika Nyhuus, oppnevnt av hovedstyret i HIL
 e-post: monikan@live.no
 telefon: 41 35 02 30
 
 Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
 
 Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
 
 Innhenting på en-to-tre:
 
 1: Søknadskjema finnes på Norges idrettsforbund sine sider:   http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf
 
 Søknad om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Monika Nyhuus (styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i idrettslaget) sender søknaden til politiet.
 
 2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
 
 3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Monika Nyhuus.  Hvittingfoss IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 
 Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen styret i Hvittingfoss idrettslag